Strīdu risināšana franšīzes attiecībās 

Kā risināt strīdus, kas radušies franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja vidū, un kā sagatavoties, lai strīdu risināšana dotu gaidītu rezultātu – stāsta “Sorainen” zvērināta advokāte Agita Sprūde.

Strīdu risināšana un ar to saistītais process sākas vēl daudzus gadus pirms strīdu sākšanās, proti, tajā brīdī, kad tiek plānota sadarbība ar potenciālo franšīzes ņēmēju.

Jāatceras, ka pastāv divi priekšnoteikumi, lai strīdu risināšana noritētu veiksmīgi. Pirmais – jau laicīgi izplānot, kādi ir konkrētā biznesa riski, un otrais – pareizi izvēlēties tiesu.

Jādomā laicīgi

Bieži vien brīdī, kad tiek slēgts franšīzes līgums un notiek vienošanās par biznesa nosacījumiem, strīdu risināšanas jautājumi tiek atlikti uz pēdējo brīdi, taču būtu vēlams šo tēmu tomēr neatstāt novārtā. Lai brīdī, kad nāksies risināt strīdu, rezultāts būtu veiksmīgs, par strīdus klauzulām būtu jādomā kā par biznesa instrumentiem, kas pieejami uzņēmējam. Veiksmīgi izvēlēta strīdu risināšanas klauzula, un definēšana, kurā brīdī un pie kādām summām doties uz strīdu risināšanas vietu, kādos jautājumos tas notiks, kāds būs mehānisms un citi jautājumi ļaus izvairīties no lieku strīdu risināšanas. Tādējādi būtu jādomā, kā risināt mazāka izmēra strīdus, piemēram, ietvert līgumā punktu, ka strīdiem, kuru vērtība ir mazāka nekā 20 tūkstoši eiro, tiek piemēroti citi risināšanas mehānismi, piemēram, garantijas vēstule, līgumsods, ieturējuma nauda vai kas cits. Tas ļaus izvairīties no naudas ziņā maziem, tomēr laiku patērējošiem strīdiem.

Strīdu risināšanas klauzula, kas tiek laicīgi izplānota un ietverta kopējā uzņēmuma stratēģijā, ļauj sagatavoties būt veiksmīgākā pozīcijā, ja starp franšīzes ņēmēju un franšīzes devēju strīds laika gaitā tomēr rodas. Līdz ar to par šo jautājumu būtu jādomā nevis kā pēdējo starp citiem tematiem, bet jau tad, kad tiek definēti potenciālie biznesa partneri – lai noteiktu potenciālos riskus.

Saistībā ar konkrēto līgumu vajadzētu arī saprast un izplānot, par ko potenciāli varētu rasties strīdi, piemēram, plānu neizpildi, nokavētiem maksājumiem, nozagtu biznesu, nozagtu preču zīmi, nozagtu konfidenciāla informācija. Definējot šos riskus, ir svarīgi saprast, vai visos gadījumos uzņēmums vēlēsies tiesāties, un iekļaut punktus, kādos gadījumos uz tiesu tas neies. Tāpat ir būtiski saprast, kādu rezultātu būs iespējams panākt konkrētajā procesā un vai no pretējās puses vispār ir iespējams kaut ko piedzīt. Ne vienmēr nauda ir galvenais tiesāšanās mērķis, piemēram, nereti tas notiek, lai atgūtu zīmola reputāciju vai raidītu signālu citiem, ka uzņēmējs šādu situāciju nepieļaus.

Kādas ir populārākās strīdus situācijas franšīzes attiecībās?

  1. Kļūda komunikācijā – viena puse nav pietiekami plaši izstāstījusi un otra puse – nav sapratusi tā, kā domāts;
  2. Franšīzes devēja vēlme attīstīt zīmolu/franšīzes ņēmēja iebildumi pret izmaksām;
  3. Franšīzes devēja vēlme veicināt konkurenci starp franšīzes ņēmējiem ar mērķi paplašināt tirgus daļu;
  4. Franšīzes devējs nesniedz nepieciešamo atbalstu un apmācības;
  5. Franšīzes devējs ir sniedzis nepatiesu tirgus informāciju;
  6. Franšīzes ņēmējs neievēro ieviešanas plānu;
  7. Franšīzes ņēmējs pārtrauc franšīzes līgumu un izveido konkurējošu biznesu;
  8. Domstarpības par kvalitāti un krājumiem.

 

Kā izvēlēties tiesu?

Ja franšīzes ņēmējs un franšīzes devējs atrodas Latvijā, tad jāizvēlas starp valsts tiesu un Latvijas šķīrējtiesu, bet, ja franšīzes devējs pārstāv ārvalstis, tad labāk izvēlēties starptautisko šķīrējtiesu, jo visdrīzāk franšīzes ņēmējs nebūs iedziļinājies un viņam būs grūti izprast franšīzes devēja valsts likumdošanu un otrādi. Ja strīdā iesaistīti dažādu valstu pilsoņi, tad visdrīzāk ērtākais un izdevīgākais veids ir izvēlēties kādu no pasaulē zināmākajām šķīrējtiesām – šis veids varbūt nav no lētākajiem, bet tas ir paredzams un ātrs, turklāt nevienai no pusēm nebūs priekšrocības šajā tiesā.

Valsts tiesa

Priekšrocības: 
Zemas izmaksas;
Iespēja lēmumus pārsūdzēt;
Procesuālie piespiedu līdzekļi;
Vienkārša izpildāmība.

Mīnusi:
Ilgums;
Procesuālais formālisms;
Iespējas ļaunprātīgi izmantot procesu;
Nespecializējušies tiesneši. 

Latvijas šķīrējtiesa

Priekšrocības:
Zemas izmaksas;
Ātrums;
Tehniskais nodrošinājums.

Mīnusi:
Smagnējs process;
Procesuālie ierobežojumi; 
Ierobežota šķīrējtiesnešu izvēle.

Starptautiskā šķīrējtiesa

Priekšrocības:
Ātrums;
Profesionalitāte;
Biznesa domāšana;
Iespējas pielāgot procesu lietai;
Tehniskais nodrošinājums;
Pieejams finansējums. 

Mīnusi:
Izmaksas;
Dažādi procesuālie likumi
Izpildāmības ierobežojumi. 

Cik izmaksā tiesāšanās process?

Tabulā iespējams aplūkot, cik izmaksā tiesāšanās process dažādās tiesās – Latvijas tiesā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) ŠķīrējtiesāFrancijas ICC šķīrējtiesā un Zviedrijas SCC.

tiesas izmaksas

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus