Dažādi veidi, kā apmācīt franšīzes ņēmējus

Kad franšīzes rokasgrāmata ir izveidota, franšīzes devējam nepieciešams apmācīt franšīzes ņēmējus. Tas nozīmē, ka ir jāatīsta spēcīga apmācību programma, lai franšīzes ņēmēji gūtu panākumus. Lai to izdarītu, ir jāsaprot franšīzes ņēmējs. Vai franšīzes ņēmējam, ar kuru tiks slēgts līgums, jau ir iegūtas kādas īpašas zināšanas vai prasmes, piemēram, pārdošanā vai vadībā? Vai arī viņš it visā būs jāapmāca no pašiem pamatiem?

Tieši tādēļ apmācību programmai ir jābūt pietiekami labai, lai tā nodrošinātu franšīzes ņēmējam ar vismazāko zināšanu bagāžu kvalitatīvas apmācības tā, lai viņš tās apgūstot, spēj klientiem piedāvāt labāko apkalpošanas kvalitāti.

Labākie franšīzes devēji ir ļoti spēcīgi apmācībās un investē tajās lielus līdzekļu apmērus. Jaunākas franšīzes kompānijas nereti apmācības veido brīvā formā, taču labākie jaunie franšīzes devēji tomēr tās attīsta pēc iespējas profesionālā līmenī, cik vien ātri tas ir iespējams. Apmācību programmās tiek detalizēti izklāstīts, kas katram franšīzes ņēmējam un viņa personālam ir jāpaveic. Norādot, kas tieši ir jāiemācās un kāda apmācība tiks veikta, šīs mācību programmas sniegs kvalitatīvas zināšanas, taču ir jāievēro arī konsekvence.

Kad ir izlemts par apmācību tēmām, franšīzes devējam ir jāizlemj, kādā veidā sniegt zināšanas. Apmācības var noritēt vairākos veidos:

Priekšapmācības – tās ar būt lasāmviela vai interneta apmācības, kas nereti tiek apgūtas pirms apmācībām franšīzes devēja birojā;

Klases apmācības – parasti tas notiek franšīzes devēja birojā;

Apmācības biznesa vietā – parasti darba devējs apmāca franšīzes devēju dažādas biznesa lietas pakalpojuma sniegšanas vietā;

Regulārās apmācības – tās var noritēt video, internetā, franšīzes ņēmēja darbavietā, reģionālās tikšanās vai gada sanāksmes.

Tāpat, lemjot par apmācību veidu, ir nepieciešams izplānot vēl sekojošus jautājumus:

  • Kur notiks apmācības?
  • Vai apmācības notiks regulāri vai pēc nepieciešamības?
  • Kas vadīs apmācības?
  • Kam jāapmeklē apmācības?
  • Kurš vēl var apmeklēt apmācības?
  • Cik ilgu laiku tās aizņems?
  • Cik daudz laika tiks veltīts katrai tēmai?
  • Kādā veidā tiks īstenotas apmācības?
  • Kā apmācāmie tiks pārbaudīti?
  • Kāda ir tālākā rīcība, ja franšīzes ņēmējs nenokārto pārbaudījumu? Vai, ja neapmeklē apmācības? Vai neapgūst programmu pietiekami cītīgi?

Franšīzes sistēmā liela nozīme ir franšīzes ņēmēju spējām un sagatavotībai, tādēļ franšīzes devējam ir jāvelta daudz laika un resursu tam, lai izdotos franšīzes ņēmējus pietiekoši apmācīt.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus