Kā uzraudzīt par sevi pieejamo informāciju in...

Pastāv apgalvojums: „Ja kaut kas tiek publicēts internetā, tā ir patiesība” un daļa cilvēku tam…

Evelīna Ozoliņa

2 minūtes

Būtiska uzmanība jāpievērš apmācību procesam...

Jaunajiem uzņēmējiem biznesa veidošanas sākumā nereti rodas sarežģījumi tieši pieredzes un biznesa vadības praktisko iemaņu…

Evelīna Ozoliņa

2 minūtes