Kopējā investīcija:

€ 1,000,000

Franšīzes maksa:

€ 50,000

Ikmēneša maksājums:

6%

Ikmēneša mārketinga maksājums:

0%

Franšīžu skaits

Atdeve (ROI)

Laika periods

Ieņēmumi:

12 000*

* Kalkulatora aprēķini ir provizoriski, nevis garantēts iznākums

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Dibināšanas gads: 2010

Franšīzes uzsākšanas gads: 2022

Uzņēmuma vienības: 28

Franšīžu vienības: 0

Kopējais vienību skaits: 28

Darbinieku skaits uz vienību: 8-12

Līguma termiņš: 60 mēneši

FRANŠĪZE ONLINE

MĀJAS LAPA

“Uklon” ir vadošais taksometru pakalpojumu sniedzējs Ukrainā, kas ir spējis saglabāt līdera pozīciju tirgū pār labi finansētiem globāliem konkurentiem kā Bolt, Uber.

Uzņēmums dibināts kā startup pirms vairāk kā 12 gadiem un šobrīd “Uklon” komandā ir vairāk nekā 500 augsti profesionālu darbinieku. IT nodaļa no vairāk nekā 150 speciālistiem katru dienu uzlabo un uztur vienu no lielākajām IT infrastruktūrām Ukrainas tirgū.

“Uklon” būvē transporta ekosistēmu, kas sevī ietver taksometru pakalpojumus, piegādes pakalpojumus, auto koplietošanas pakalpojumus, kā arī citus pakalpojumus.

Atšķirībā no pasaules līderiem, mēs zinām, kā izveidot ienesīgu biznesu, un spējam būt elastīgi, lai veiktu produktīvu darbu jebkurā pilsētā/valstī.

“Uklon” is Ukrainian leading ride-hailing service that keeps market leadership over well-funded global competitors such as Bolt, Uber

The company was founded as a startup more than 12 years ago and now “Uklon” team consists of more than 500 highly professional employees. IT division from more than 150 specialists every day improves and maintains one of the largest infrastructures in the Ukrainian market

“Uklon” is building a transportation ecosystem, which includes ride-hailing, delivery service, carpooling, and other services.

Unlike global leaders, we know how to build a profitable business, and we can be flexible to build productive work in other local environments.

Kam tas varētu būt interesanti?
1. tiem, kuri vēlas uzsākt taksometru pakalpojumu biznesu savā reģionā vai tiem, kas redz, ka konkurenti nozarē strādā neefektīvi
2. tiem, kuriem ir jau esošs bizness un ir vēlme pievienot taksometru pakalpojumu savam pakalpojumu portfelim
3. tiem, kas vēlas izveidot super lietotni no nulles

Who might be interested?
1. those who want to launch a ride-hailing service in your region or those who see that competitors in the industry work inefficiently
2. those who’ve already had a business but want to add ride-hailing service to their portfolio
3. those who want to build a super app from scratch

Sagatavošanas posms | Pirms biznesa uzsākšanas

 • Finanšu modeļa aprēķins
 • Programmatūras lokalizācija un adaptācija
 • Unikālas mārketinga stratēģijas izstrāde
 • Pilna standartu un biznesa procesu pakete
 • Zīmola lietošanas vadlīnijas
 • Apmācības darbiniekiem
 • Konsultāciju atbalsts visos biznesa aspektos
 • Rekomendācijas cenu noteikšanā

 

Regulārais atbalsts | Pēc biznesa uzsākšanas

 • Back-office atbalsts no personīgā menedžera
 • IT atbalsts un regulāri programmatūras atjauninājumi
 • Mārketinga atbalsts no personīgā mārketinga speciālista
 • Finanšu un darbības rezultātu analīzes pārskati
 • Konsultāciju atbalsts visos biznesa aspektos

Preparation stage | before launch

 • Financial model calculation
 • Localization and adaptation of software
 • Development of a unique marketing strategy
 • Full package of standards and business processes
 • Brand guidelines
 • Trainings for employees
 • Consulting support regarding any business aspects from dedicated launch team
 • Pricing recommendations

 

Regular support | after launch

 • Back-office support from personal manager
 • IT support and regular soft updates
 • Marketing support from personal marketing specialist
 • Financial and operational performance analysis reports
 • Consulting on all business aspects


Maksym Ostapiuk

Chief Business Development Officer

Valodas:

SAZINIES AR MUMS UN PASTĀSTI PAR SAVIEM MĒRĶIEM