Kas ir franšīze?

Latvijā daudziem uzņēmējiem franšīzes jēdziens vēl ir pavisam svešs, savukārt vēl daļai ir tikai aptuvena nojausma, kas ir franšīze un ko šis bizness sevī ietver. Tomēr franšīzes biznesa potenciāls var būt liels, un tas var būt labs veids, kā audzēt sava biznesa apjomus, sadalot riskus.

Jāatzīst, ka nereti franšīzes mērķis tiek uztverts kļūdaini, tādēļ, lai sāktu apsvērt franšīzes biznesa ieviešanu, uzņēmējam pašam sākotnēji pilnībā ir jāsaprot un jāgūst atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kas ir franšīze? kādi ir franšīzes mērķi? kādi ir potenciālie ieguvumi, veidojot franšīzes biznesu? kādi ir franšīzes ņēmēja pienākumi pret nākamo sadarbības partneri?

Franšīze ir tāds uzņēmējdarbības veids, ar kuras palīdzību kompānijas īpašnieks piešķir citai personai vai uzņēmumam tiesības iesaistīties viņa biznesā, piedāvājot, konkrētas preces vai pakalpojumus. Tas tiek darīts saskaņā ar franšīzes devēja iepriekš izstrādātu mārketinga plānu vai shēmu un biznesa standartiem. Slēdzot franšīzes līgumu, franšīzes devējs ļauj franšīzes ņēmējam izmantot ne tikai sava uzņēmuma preces, bet arī nosaukumu, reputāciju, darbības koncepciju, dažādas sistēmas un daudz ko citu.

Komerclikums nosaka, ka franšīzes līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants (franšīzes devējs) piešķir otram līdzējam (franšīzes ņēmējam) tiesības izmantot preču zīmi, citas intelektuālā īpašuma tiesības, zinātību preču pārdošanā, izplatīšanā vai pakalpojumu sniegšanā atbilstoši franšīzes devēja izstrādātajai un pārbaudītajai sistēmai (franšīze), bet franšīzes ņēmējs samaksā nolīgto atlīdzību.

Iesaistītās puses

Franšīzes devējs ir galvenais uzņēmums, kas pret noteiktu samaksu sadarbības partneriem sniedz tiesības strādāt ar savu zīmolu un jau izveidotām sistēmām, kā arī piedāvā apmācības un atbalstu uzņēmējdarbības laikā. 

Franšīzes ņēmējs ir persona, kas iegādājas tiesības no franšīzes devēja pārdot produktus vai sniegt pakalpojumus, izmantojot franšīzes devēja nosaukumu un izveidotās sistēmas un procesus. Kaut arī franšīzes ņēmējs iegādājas jau strādājošu sistēmu, viņam tāpat jāstrādā, lai iegūtu vietējās sabiedrības uzticību, piesaistītu lojālus darbiniekus un veicinātu franšīzes biznesa izaugsmi. 

Franšīzes devējam saskaņā ar franšīzes līguma noteikumiem ir pienākums sadarboties ar franšīzes ņēmēju un sniegt viņam atbalstu visā franšīzes līguma spēkā esamības laikā. Franšīzes devējam it īpaši ir pienākums apmācīt franšīzes ņēmēju, sniegt viņam komerciālo un tehnisko palīdzību, grāmatvedības, piegādes, loģistikas, vadības, kā arī citus pakalpojumus un informāciju, kas nepieciešama franšīzes izmantošanai atbilstoši franšīzes līguma noteikumiem.

Savukārt franšīzes ņēmējam ir pienākums izmantot franšīzi atbilstoši franšīzes līguma noteikumiem, pakļaujoties saprātīgiem franšīzes devēja norādījumiem, respektējot franšīzes devēja preču zīmi, citas intelektuālā īpašuma tiesības, zinātību preču pārdošanā, izplatīšanā vai pakalpojumu sniegšanā un nekaitējot franšīzes devēja labajai slavai.

3 priekšnoteikumi, kas nosaka biznesa darbību kā franšīzi:

kas ir franšīze?          kas ir franšīze?

1. Uzņēmējs kādai citai personai (uzņēmumam) ļauj izmantot savu nosaukumu;

2. Uzņēmējs ļauj kādai citai personai (uzņēmumam) izmantot savu biznesa modeli vai mārketinga programmu;

3. Uzņēmējs par šo tiesību piešķiršanu saņem naudu no sadarbības partnera – vai nu vienu reizi, sākotnēji slēdzot sadarbības līgumu vai regulāros maksājumos.

Ja eksistē tikai divi no šiem trim elementiem, biznesu nevar dēvēt par franšīzi. Ir novērots, ka daudzi uzņēmēji izvairās izmantot vairākus elementus, kas ir saistīti ar franšīzi, piemēram, nosaukuma vai sistēmas izmantošanu. Tāpat daži uzņēmēji pārdod tikai licences, nevis franšīzes – jāņem vērā, ka ikviena franšīze ietver licenci, taču ne visi licences izsniedzēji ir franšīzes turētāji.

Kas vēl jāzina par franšīzes biznesu?

Būtisks franšīzes biznesa attīstības dokuments ir franšīzes rokasgrāmata. Tajā jāiekļauj precīza, pēc iespējas detalizētāka informācija par franšīzes ņēmēja un franšīzes devēja saistībām un pienākumiem, biznesa veidošanu, darba metodēm, sagatavošanās darbiem biznesa atvēršanai, klientu apkalpošanas principi, darbinieku pienākumi, atalgojuma un grāmatvedības principi, ikdienas darbības principi, pārdošanas un mārketinga politika un visi citi darbības principi, kas jāzina franšīzes ņēmējam. Vairāk par franšīzes rokasgrāmatu iespējams izlasīt blogā 5 lietas, kas jāzina par franšīzes rokasgrāmatu.

Franšīzes bizness atšķiras no tradicionālās uzņēmējdarbības ar daudziem aspektiem, par ko plašāk iespējams izlasīt blogā: Kā franšīze atšķiras no tradicionālā biznesa?

Parasti franšīzei pastāv dažādi biznesa modeļi (Biznesa formāta franšīze, produktu izplatīšanas franšīze, Ražošanas franšīze u.c.), turklāt bieži vien tie tiek kombinēti. Plašāk par šo tēmu iespējams izlasīt blogā Populārākie franšīzes biznesa modeļi.

Lai saprastu, kādā virzienā attīstīties, nepieciešams veidot franšīzes attīstības stratēģiju. Tā nosaka, kā tiks veidots franšīzes tīkls, kuras teritorijas tiks apgūtas, kāds ir plānotais franšīzes ņēmēju skaits, kā tiks pieņemti lēmumi, kā tiks organizētas apmācības un citi aspekti.

Tāpat pastāv vairāki franšīzes biznesa attīstības veidi – vienas vienības franšīze (single unit), vairāku vienību franšīze (multi-unit), teritoriālās attīstības franšīze (multi-unit area), master franšīze. No izvēlētā veida būs atkarīgs, kā franšīzes ņēmējs attīstīs konkrēto uzņēmumu un cik liela ir viņa atbildības joma.

Kad uzņēmējs var sākt apsvērt franšīzi?

Parasti franšīzes bizness tiek veidots uz jau veiksmīgi strādājoša biznesa pamata – ja pastāv kādas problēmas, ir ieteicams vispirms tās novērst, un tad domāt par franšīzes biznesa veidošanu, citādāk tas var neattīstīties, kā cerēts un līdzšinējās problēmas var bremzēt attīstību un sadarbību ar franšīzes ņēmējiem.

Līdz ar to uzņēmējs par franšīzi var sākt domāt, ja uzņēmums jau darbojas sekmīgi, un cilvēki ir iepazinuši kompānijas preci vai pakalpojumu, tiek apsvērta biznesa paplašināšana un uzņēmējam ir būtiski sekojoši faktori:

1. radīt uzticību zīmolam ar citu cilvēku palīdzību, kuri izmanto uzņēmuma nosaukumu un darbības sistēmu;

2. nodrošināt kvalitātes kontroli;

3. nodrošināt ienākumus no uzņēmuma nosaukuma un sistēmas izmantošanas.

Neierobežotas iespējas

Jāatzīmē, ka franšīzes bizness paver neierobežotas iespējas uzņēmējam paplašināt savu darbību daudzās pasaules valstīs, turklāt tiek uzskatīts, ka tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā attīstīt uzņēmējdarbību un kāpināt pārdošanas apjomus, turklāt šo biznesa veidu var izmantot gandrīz ikvienā nozarē.

Franšīzes bizness var būt lielisks veids uzņēmumam, kā paplašināt savas produkcijas izplatīšanas vai pakalpojumu sniegšanas tīklu. Franšīze uzņēmumiem piedāvā daudzas priekšrocības, tajā skaitā, investīcijas jaunu vietu atvēršanā nav jāveic pašam, un paplašināties iespējams ar franšīzes ņēmēju palīdzību. Protams, franšīzes devējam ir jāinvestē savi līdzekļi, lai veidotu un attīstītu strādājošu un veiksmīgu franšīzes sistēmu, un nemitīgi jādomā, kā to uzlabot.

Arī franšīzes ņēmējam, uzsākot šo biznesu, rodas daudz ieguvumi – neatkarība, iespēja veidot biznesu uz pārbaudīta biznesa koncepta pamata, kas pierādījis sevi vienā vai vairākos tirgos – tādā veidā ļaujot izvairīties no kļūdām, ko varētu pielaist cilvēks, kas uzsāk savu biznesu. Tajā pašā laikā jāatceras arī franšīzes ņēmēja pienākumi pret franšīzes devēju – regulārie maksājumi, atskaites par darbību un citi nosacījumi, ko franšīzes devējs piemēro savam sadarbības partnerim.

Bieži vien – veiksmīgi

Statistika liecina, ka franšīzes bizness sakāvi cieš daudz retāk nekā neatkarīgs bizness, tādēļ atliek tikai izvēlēties piemērotāko biznesa jomu un sākt darbu.

Franšīzes biznesā, abām pusēm sākot sadarbību, ir jāatceras, ka, lai arī franšīzes ņēmējs strādās neatkarīgi, franšīzes devējs nedrīkst par viņu arī nākotnē aizmirst, regulāri ir jāpalīdz viņam ar padomu un apmācībām. Tāpat, sākot sadarbību, ir jāizvērtē potenciālais franšīzes ņēmējs, viņa mērķi un plāni. Nereti gadās, ka franšīzes ņēmēja veidotais biznesa plāns ir pārāk optimistisks un nereāls – entuziasmu, protams, vajag, tomēr nevajadzētu pārspīlēt. Franšīzes devējs labāk pārzina nozari, tās potenciālu un riskus, tādēļ saprot, cik šie plāni ir reāli un sasniedzami.

Tiesa gan, lai ieinteresētu franšīzes ņēmējus, uzņēmējam iepriekš jāveic sagatavošanās darbi. Franšīzes devējam jābūt uzticamam, tam jāpiemīt labai reputācijai un tā darbībai jābūt zināmai plašākam sabiedrības lokam. Tāpat uzņēmumam jau kādu laiku būtu stabili jāstrādā ar peļņu. Ieteicams paskatīties uz savu biznesu no malas, analizējot, vai kāds vēlēsies sadarboties ar franšīzes devēju. Ja uzņēmums ir nesen dibināts un pat vietējā tirgū vēl sāk tikai iestrādāties, varbūt ir nepieciešams kādu laiku uzgaidīt, lai paplašinātos nedaudz vēlāk. Vai tieši otrādāk – ja uzņēmums jau strādā ar labiem rezultātiem, un vēlas paplašināties, bet nav īsti skaidrības, kā to izdarīt ar paša spēkiem – šis ir īstais brīdis domāt par franšīzi.

Nozīmīgs aspekts, lai veidotu veiksmīgu franšīzes uzņēmumu, ir konkrētās kompānijas reputācija. Tādēļ, pirms biznesa pārveides uz franšīzi, par to aktīvi jādomā. Ja būs nepilnības, iespēja, ka kāds vēlēsies veidot šo biznesu kā franšīzes ņēmējs, būs daudz mazāka. Tādējādi arī potenciālie sadarbības partneri – franšīzes ņēmēji – pieteiksies maz, kas ierobežos nākotnes izaugsmes perspektīvas.

Ko piedāvā franšīzes devējs?

Parasti, lai bizness būtu sekmīgs, franšīzes devējs piedāvā dažādus atbalsta instrumentus franšīzes ņēmējiem. Tas palīdz izprast biznesu, iedziļināties procesos, veiksmīgāk izmantot piedāvāto biznesa sistēmu. Kas parasti ietilpst šajā sistēmā?

Apmācības sākumā. Šādā veidā franšīzes devējs iepazīstina franšīzes ņēmēju ar savu biznesu, tā pamatprincipiem, darbības metodēm, lai franšīzes ņēmējs varētu izprast jauno biznesu un ātrāk uzsākt darbību.

Regulārās apmācības. Arī tās ir svarīgas, kaut gan nereti franšīzes devēji regulārajām apmācībām nepievērš pietiekami lielu uzmanību un atstāj tās novārtā. Tādēļ interesei par šīm apmācībām būtu jābūt no abām pusēm, lai atjaunotu zināšanas par jaunumiem, papildinātu zināšanas vai franšīzes devējs iemācītu ko jaunu un vērtīgu, kas veicinās tālāku biznesa izaugsmi.

Mārketinga materiāli. Materiāli ir vērtīgs instruments, lai franšīzes ņēmējs vienotā stilā varētu reklamēt franšīzes devēja uzņēmumu. To pieejamība ļaus ietaupīt gan franšīzes ņēmēja laiku, gan finanšu resursus, kas būtu jāvelta, lai tos veidotu no jauna, tajā laikā attīstot uzņēmuma izaugsmi.

Attīstības programmas. Pirms līguma slēgšanas tikšanās laikā ar franšīzes devēju ir vērts pajautāt, kā viņš tiek galā ar izmaiņām nozarē, konkurentu analīzi un citiem ar šo tematu saistītiem jautājumiem, kas skar nākotnes attīstības perspektīvas, lai uzturētu izaugsmi arī nākotnē un veicinātu uzņēmuma paplašināšanos.

Kā izvēlēties sev piemērotāko franšīzi?

Vispirms potenciālajam franšīzes ņēmējam kārtīgi jāizpēta, kas ir franšīze un kādi ir tās darbības principi, pēc tam var domāt par sektoru, kuru izvēlēties. Tam jābūt interesantam, lai arī klienti justu uzņēmēja degsmi un entuziasmu, izmantojot šī uzņēmuma preces vai pakalpojumus. Tāpat jāizvērtē, kāda atrašanās vieta būs konkrētajam franšīzes biznesam – piemēram, ātrās ēdināšanas uzņēmums diez vai veiksmīgi strādās ārpus pilsētas, līdz ar to telpu nomas izmaksas būs augstākas nekā biznesam, ko iespējams veidot jebkurā vietā vai attālināti.

Franšīzes iespēju ir tūkstošiem, un sākotnējās investīcijas tajās var būtiski atšķirties, tādēļ jāizvēlas savām vēlmēm un iespējām atbilstošs bizness. Tāpat jārēķinās, ka būs nepieciešams laiks, lai ieskrietos un tas, ka franšīzes devējs iedos gatavu modeli, automātiski viss veiksmīgi darbosies.

Sākotnēji ir būtiski ir definēt reālu un sasniedzamu mērķi un kritērijus savai izvēlei. Pēc tam jāatlasa vairākas potenciālās franšīzes iespējas, kas atbilst iepriekš definētajiem kritērijiem un ar kuras palīdzību būs iespējams sasniegt noteiktos mērķus. Tāpat būtiski ir iepazīsties ar konkrēto uzņēmumu – uzzināt par to vairāk, vēlams, gan noskaidrojot dažādu interesējošo informāciju un datus par uzņēmumu, gan aptaujājot gan franšīzes devēju, gan jau esošos franšīzes ņēmējus, lai gūtu pilnu priekšstatu par uzņēmuma darbību. Kā rīkoties un ko darīt, sīkāk aprakstīts arī blogā Ieteikumi topošajiem franšīzes ņēmējiem.

Izvēloties franšīzi, jāizvērtē arī esošās pieprasījuma tendences tirgū, veids, kā potenciālais franšīzes ņēmējs nākotnē vēlēsies strādāt un citi aspekti. Mūsdienās populārs ir attālinātais darbs un darbs no mājām, līdz ar to arī šajā gadījumā daudzas franšīzes piedāvā pietiekami daudz šādas iespējas – veidot biznesu, tajā pašā laikā organizējot darbu no mājas.

Kādi maksājumi jāveic franšīzes ņēmējam?

Franšīzes izmantošana nav gluži bez maksas, jo franšīzes devējs, atkarībā no līgumā noteiktā, dod franšīzes ņēmējam savu pieredzi – pārbaudītu un reputāciju ieguvušu zīmolu, mārketinga sistēmu, darbinieku nolīgšanas metodes, dažādus biznesa noslēpumus, metodes, kā strādāt, informāciju par piegādātājiem un daudz ko citu, tādējādi par to prasot atlīdzību.

Franšīzes biznesa izmaksas var krasi atšķirties atkarībā no uzņēmuma veida, lieluma un citiem faktoriem, taču ikviens var atrast savam budžetam atbilstošu uzņēmumu.

Parasti franšīzes biznesā maksājumi dalās divās lielās daļās – vienreizējais maksājums (franchise fee) un regulārie maksājumi (royalty fee). Vienreizējo maksājumu franšīzes ņēmējs veic, sākumā abām pusēm slēdzot franšīzes līgumu. Savukārt regulāros maksājumus franšīzes ņēmējs veic katru mēnesi vai reizi ceturksnī, pēc noteikta aprēķina, par to vienojoties līguma slēdzējiem. Tas var tikt aprēķināts dažādi, piemēram, kā konkrēta summa vai konkrēts īpatsvars no apgrozījuma, peļņas vai citādi, kā noteicis franšīzes devējs. Vairāk par maksājumiem, kas jāveic franšīzes ņēmējam, aprakstīts blogā Maksājumi, ko saņem franšīzes devējs.

Pamatā – sapratne un sadarbība

Jāatceras, ka franšīzes bizness ietver attiecību veidošanu ar otru franšīzes biznesa partneri. Pierādīts, ka veiksmīgākie franšīzes devēji parasti ir tie, kuri regulāri seko līdzi visu franšīzes ņēmēju biznesam, komunicē, un pārliecinās, kā franšīzes ņēmējam veicas ar biznesu, uzklausa ieteikumus, kas varētu būt uzlabojams, attīsta savu biznesu un sistēmas, nevis tikai noslēdz līgumu un pēc tam neliekas ne zinis, visu atstājot jaunā sadarbības partnera ziņā.

Jāuzsver, ka no franšīzes biznesa faktiski gūst abas puses. Franšīzes devējs rada sistēmu, kas ļauj attīstīties ikvienam, kurš ir pietiekami disciplinēts un apņēmīgs veidot praktiski neatkarīgu biznesu. Rezultātā pretī viņš iegūst risku diversifikāciju, regulārus ienākumus, kas, attīstoties, palielinās. Tā rezultātā iespējams turpināt attīstīt un uzlabot sistēmas, turpinot izaugsmi un piesaistot jaunus partnerus. 

Savukārt franšīzes ņēmējs iegūst ienākumus, peļņu un neatkarīgu biznesu, kas nav jāveido no nulles. Franšīzes ņēmējs var izmantot veiksmīgi strādājošu, pārbaudītu franšīzes devēja zīmolu un biznesa sistēmu, materiālus, taču tajā pašā laikā ir neatkarīgs uzņēmuma īpašnieks. Nozīmīgs ir arī laika ietaupījums, jo uzņēmums nav jābalsta un jāveido no jauna, tiek dots gatavs paraugs un atliek tikai strādāt un attīstīt veiksmīgu biznesu. 

 

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus