Nemainīgie franšīzes biznesa modeļa veiksmes principi

Lai arī skan skaļi, tomēr pastāv vairāki “principi”, kuru neievērošana var būtiski ietekmēt un pat apdraudēt franšīzes biznesa modeļa attīstību.

Kā zināms, tad franšīze kā biznesa attīstības modelis nav nekas jauns, pirmie franšīzēm līdzīgie veidojumi ir datējami jau sākot ar 17. gs. Tādēļ laika gaitā ir iespējams novērot faktorus, kuri būtiski korelē ar to, cik veiksmīgi uzņēmums ar franšīzes palīdzību augs un attīstīsies. Šie principi būtu jāievēro jau no sākuma fāzēm, kur biznesa modelis tiek izstrādāts, līdz pat modeļa ieviešanai dzīvē un tā pilnveidošanai. Savā ziņā, šos principus var uztvert kā franšīzes biznesa vadības filozofiju.

Izvairīties no realitātei neatbilstošu ekspektāciju radīšanas

Nav noslēpums, ka franšīzes biznesa modeļa uzturēšana un tās tēla atpazīstamības veicināšana prasa lielu piepūli un daudz resursu. Šajā ziņā Jūsu kā franšīzes turētāja vīziju var sasniegt ar godīgumu pret franšīzes ņēmēju. Kliedējot neskaidrības, godīgi un atklāti vadot pārrunas jau pašā sākumā ir ceļš, pa kuru iet ne katram izdodas un ne vienmēr šī izvēle šķiet pareizā. Sevišķi tāpēc, ka šādā veidā potenciālu franšīzes ņēmēju var arī zaudēt. Tomēr šī izvēle ir labāka, nekā iegūt franšīzes ņēmēju, kura ekspektācijas saistībā ar gaidāmo franšīzes vadīšanu neatbilst patiesajai tā brīža situācijai.

Atbilstoši sagatavot jauno franšīzes ņēmēju

Šī daļa ir vitāli svarīga veidojot veiksmīgu franšīzes biznesu. Jaunajiem franšīzes ņēmējiem, pirms savas franšīzes biznesa modeļa vadīšanas, jābūt sagatavotiem ar vajadzīgajām iemaņām un zināšanām par procesa vajadzīgo izpildi. Kā arī tiem jābūt pietiekami motivētiem. Lai gan, bieži vien, franšīzes devēji cenšas ietaupīt un šo posmu neveic pietiekami kvalitatīvi. Tas nav ieteicams – drīzāk, ja nav iespējams piedāvāt atbilstošu un kvalitatīvu sagatavošanas programmu franšīzes ņēmējam. Labāk ir pagaidīt līdz brīdim, kad tas būs iespējams.

Atpelnīt ieguldījumu

Katras jaunas franšīzes struktūrai jābūt veidotai tā, lai franšīzes ņēmējs spētu gūt peļņu ilgtermiņā. Tas nebūs iespējams, ja tiks pievienotas ikmēneša vai ik ceturkšņa maksa un citi izdevumi kompānijai, kuras peļņa ir salīdzinoši viduvēja. Šādas franšīzes jau pašā sākumā ir nolemtas neveiksmei un šādas sekas ir tikai loģiskas.

Novērtēšana

Stratēģisku, franšīzes ņēmējus ietekmējošu lēmumu pieņemšanā nav iespējams iztikt bez informācijas, kura apkopo katras franšīzes sniegumu. Šādas informācijas pieejamība ir izšķiroša, lai franšīzes turētājs būtu veiksmīgs savā jomā. Tādēļ ir nepieciešams informācijas ievākšanu par franšīzes snieguma novērtējumu ieviest kā rutīnu, kas veicama katru dienu.

Tāpat lēmumu pieņemšanas procesā svarīgi ir novērtēt un paredzēt iespējamo ietekmi, kādu lēmums atstās kā uz individuālajiem franšīzes ņēmējiem, tā uz visu franšīzes tīklu kopumā.

Armands Zelčs

Lasīt citus rakstus