Biznesa plāna izveide plānojot kļūt par franšīzes ņēmēju

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ikvienas uzņēmējdarbības sākumā ir biznesa plāna izveide, un tas attiecas arī uz franšīzi. Biznesa plāns topošajam franšīzes ņēmējam liks domāt par daudziem jautājumiem saistībā ar izaicinājumiem, ar ko būs jāsastopas nākotnē, kā arī gaidām par uzņēmuma attīstību. Tāpat biznesa plāna izveide ir būtiska, ja nepieciešams trešās puses finansējums, jo šis būs pirmais dokuments, ko jebkurš finanšu avots jautās aizņēmējam. Nereti frašīzes biznesa plāna sagatavošana ir vienkāršāka nekā cita veida jaunam uzņēmumam, jo franšīzes devējam parasti ir jau pieredze, ar kuru tas var dalīties plāna izveidē, kā arī ir pieejama finanšu informācija, kā kompānijai veicas. Tomēr šajā blogā atgādināsim, kādas sadaļas būtu jāiekļauj biznesa plānā.

Ievads.

Šajā daļā jāiekļauj pilnīgs biznesa apraksts, ieskaitot produkta vai pakalpojuma identifikāciju, apjomus un konkurētspēju tirgū, aprakstu par pieeju, kā ieiet tirgū, kā arī izaicinājumus un riskus, kas saistās ar biznesa uzsākšanu.

Vadība.

Šajā aprakstā jāiekļauj būtiskākā informācija par galvenajām vadības lomām jaunajā biznesā, nosaucot arī konkrētus cilvēkus un aprakstot, kas viņi ir un minot pieredzi, kas palīdzēs attīstīt biznesu.

Mārketings.

Šeit jāpaskaidro, kā plānots piesaistīt klientus. Šajā sadaļā jāiekļauj skaidrojums par uzņēmuma stiprajām pusēm, salīdzinot ar konkurentiem, produkta vērtību, kā arī detalizēts mārketinga un reklāmas plāns biznesam.

Finanšu prognozes.

Šajā daļā iekļauj ieņēmumu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī bilanci ar prognozētajiem finanšu rādītājiem. Prognozes vienmēr jāveido, balstoties uz ļoti konservatīvu pieeju, jo nav iespējams prognozēt negaidītus kavējumus piegādēs vai izaicinājumus.

Finanšu vajadzības.

Šeit tiek apkopota informācija par visām izmaksām, kas saistās ar jaunā biznesa izveidi, ieskaitot, darba kapitālu, kas nepieciešams, lai segtu sākotnējo mārketinga plāna īstenošanu, kā arī operatīvos zaudējumus. Pat ja nav nepieciešams aizdevums, ir būtiski šo sadaļu veidot rūpīgi, jo, ja notiks kas neprognozēts, uzņēmējs būs labāk sagatavots.

Viena no franšīzes pozitīvajām pusēm ir tāda, ka, veidojot biznesa plānu, liela daļa informācijas jau ir pieejama franšīzes kompānijā. Franšīzes uzņēmuma atskaitēs, bukletos vai mājaslapā būs nepieciešamā informācija, lai spētu aizpildīt vairākas biznesa plāna sadaļas. Tāpat arī gada pārskatos iespējams atrast daudz noderīgas informācijas.

Dažkārt franšīzes kompānijas vēlas, lai franšīzes ņēmējs sākotnēji izveido biznesa plānu, lai izvērtētu franšīzes ņēmēja atbilstību franšīzei. Vienalga, vai franšīzes kompānijas to prasa vai nē, tā nav slikta doma, jo biznesa plāna izveide liks apsvērt iespējas un izvērtēt gaidas saistībā ar jauno biznesu. Tāpat tas palīdzēs identificēt vairākus jautājumus, kurus iespējams uzdot franšīzes kompānijai, lai saprastu, kā sākt un turpināt darbu.

Vēl jāatceras atjaunot un pilnībā pabeigt biznesa plānu pēc sākotnējo apmācību apgūšanas, jo vienalga, cik lielu izpēti jaunais franšīzes ņēmējs veic, pirms kļūst par tādu, lielāka sapratne par mārketinga plāniem un citiem jautājumiem radīsies pēc sākotnējām apmācībām.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus