Kas jāzina, noslēdzot franšīzes līgumu?

Franšīzes līgums ir dokuments, kas nosaka gan franšīzes ņēmēja, gan franšīzes devēja pienākumus un atbildību. Pirms abas puses paraksta franšīzes līgumu, ir svarīgi saņemt pēc iespējas vairāk informācijas par franšīzes biznesu.

Perspektīvam franšīzes ņēmējam ir būtiski saprast, ko franšīzes devējs piedāvā, kā arī izprast savas tiesības un pienākumus pret franšīzes devēju. Tāpat franšīzes ņēmējam ir jāsaprot, ka franšīzes līgums sniedz tiesības strādāt šajā biznesā līgumā noteiktajā termiņā, un nav garantijas, ka līgums tiks atjaunots, ja vien tas līgumā netiek atrunāts.

Pirms noslēgt franšīzes līgumu, būtu jānoskaidro atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Kādas ir biznesa nianses?

 • Vai franšīzes ņēmējam ir visa nepieciešamā informācija, kas attiecas uz biznesu?
 • Kāds ir labākais rezultāts, ko sasniedzis franšīzes devējs?
 • Vai franšīzes biznesam ir stratēģiskais plāns un kādi ir uzņēmuma nākotnes plāni?
 • Kāds ir rezultātu rādītājs citiem franšīzes ņēmējiem šajā biznesā?
 • Vai būs pieejama ekskluzīva teritorija?

Ko franšīzes ņēmējs saņems, slēdzot līgumu ar franšīzes devēju?

 • Vai tajā iekļauts uzņēmuma zīmols, produkti, reklāma, apmācības, atbalsts?
 • Kādas ir tiesības uz intelektuālo īpašumu un kādi ir pienākumi?
 • Kādi ir noteikumi preču tirdzniecībai? Vai iespējams iegādāties preces no piegādātājiem, kas ir ārpus franšīzes tīkla?
 • Vai ir vēl citi izdevumi, kuri varētu būt nākotnē?

Kādas ir prasības un pienākumi?

 • Kādas ir veselības un drošības prasības?
 • Kādi ir noteikumi, ja franšīzes ņēmējs vēlas izbeigt līgumu?
 • Kādas ir vadlīnijas vai izmaksas, pārdodot franšīzi?
 • Vai ir kādi īpaši procesi, darbinieku atbildība un standarti, kas iekļauti franšīzes rokasgrāmatā? Vai franšīzes devējs prasības var mainīt jebkurā brīdī?

Kādas maksas ir jāmaksā?

 • Kāda ir sākotnējā maksa?
 • Kādi ir regulārie maksājumi?
 • Kādas ir reklāmas izmaksas?
 • Kādas ir apmācību izmaksas?
 • Kādas ir franšīzes atjaunošanas izmaksas?
 • Kādi ir maksājumi trešajām pusēm?
Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus