Kāpēc franšīzes devējam nepieciešams biznesa plāns?

Pastāv vairāki iemesli, kādēļ franšīzes devējam būtisks biznesa plāns, taču tas jāveido tiešām reāls, nevis formālu iemeslu dēļ. Tādēļ ir jādomā par tādu biznesa plānošanu, kas ir ne tikai būtisks franšīzes sistēmai, bet arī palīdzēs nest pozitīvu atdevi ieguldītajām pūlēm.

Kādēļ plānošana ir tik nepieciešama, apskatīsim sekojošajos punktos:

1. Lai identificētu mērķus, kas ir sarežģīti, tomēr reāli. Šis ir sarežģītāk nekā daudzi domā, jo pastāv daudz dimensijas tam mērķim, kuru franšīzes devējs (salīdzinot ar citiem biznesa veidiem) var un kurš viņam ir jāapsver. Tādējādi skaidri mērķi ir būtiski, jo bez tiem ir grūti noteikt prioritātes un darbības, kā arī sarežģīti ir nodemonstrēt skaidru vīziju un mērķi franšīzes ņēmējam;

2. Lai organizētu biznesa aktivitātes. Franšīzes devējam ir daudzi nozīmīgi biznesa procesi vai aktivitātes, kas jāsaprot, jāplāno un regulāri jāoptimizē;

3. Lai fokusētu pieejamos resursus. Šis ir būtisks punkts, jo franšīzes devējam vienmēr ir daudz vairāk darāms par to, cik praktiski ir iespējams izdarīt, tāpat arī tas attiecas uz pieejamo resursu līmeni;

4. Salīdzināšanai. Ja nav formāla plāna ar formāliem mērķiem, kā tad būs iespējams salīdzināt, vai uzņēmums darbojas veiksmīgi gan tagad, gan nākotnē?

5. Lai noteiktu to, ko franšīzes devējs vēlas no franšīzes ņēmēja. Ja franšīzes devējs nezina, ko viņš vēlas no franšīzes ņēmēja, kā tad varēs saskaņot abu pušu plānus un pūles? Šis var būt vai nu ļoti sīki aprakstīts vai ne tik sīki, taču būtībā ir viena no svarīgākajām biznesa plāna sastāvdaļām;

6. Lai plānotu un gatavotos nepieciešamajām izmaiņām. Arī šis ir būtisks punkts. Izmaiņu vadība franšīzes sistēmā ir daudz sarežģītāka un ierobežotāka nekā parastu kompāniju darbībā. Būtiska ir laika plānošana nākotnes izmaiņām, lai tām sagatavotu un ieviestu vadību stratēģiju;

7. Franšīzes biznesa plānošana ir nozīmīga franšīzes devēja atbildība. Franšīzes devējam ir būtiska atbildība ieviest aktīvus soļus, lai optimizētu franšīzes sistēmu tādā laika periodā, kas ir ilgākais patlaban līgumā noteiktais. Tā, ja, piemēram, ar franšīzes ņēmēja līguma termiņš ir 10 gadi, tad franšīzes devējam jādomā par šādu laika periodu kā minimums.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus