Kā pareizi veicama padziļinātā izpēte?

Pirms piekrist slēgt franšīzes līgumu, franšīzes ņēmējam noteikti būtu veicama padziļinātā izpēte, kādas iespējas piedāvā potenciālais sadarbības partneris un kādi ir iespējamie izaicinājumi.

Plaša padziļinātā izpēte palīdzēs noteikt gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos franšīzes sistēmas aspektus un tā tiek veikta, paļaujoties uz franšīzes devēja sniegtajiem datiem, citu esošo un bijušo franšīzes ņēmēju informāciju, kā arī resursiem, ko sniedz trešās puses informācijas avoti. Veicot padziļināto izpēti, potenciālie franšīzes ņēmēji var sevi labāk pozicionēt un pieņemt pareizo lēmumu par franšīzes biznesa investīcijām, kā arī uzlabot pārliecību par to, vai vērts slēgt līgumu.

Kvalitatīvā padziļinātā izpēte.

Sākotnēji franšīzes ņemēji meklē jautājumus uz atbildēm, kāda atdeve būs no finanšu investīcijām uzņēmumā un cik naudas viņi varēs nopelnīt, biznesam laika gaitā augot. Tas ir saprotami – tas galu galā ir bizness un nereti investīcijas svārstās 5-7 ciparu skaitļos, turklāt kredīti ne vienmēr ir pieejami, līdz ar to būtiska uzmanība jāvērš tieši finansiālajam aspektam. Tiesa gan, šis ir arī bizness, kas ietver ilgstošas un tuvas biznesa attiecības ar franšīzes devēju, līdz ar to franšīzes ņēmējam jāveic dziļa, sistemātiska apskate, vērtējot kvalitatīvos aspektus, ko franšīzes devējs spēj piedāvāt. Galu galā investīcijas ietver franšīzes iegādi, kas iekļauj arī labumus, ko sniedz franšīzes devēja pieredze, sistēma, reputācija un atpazīstamība tirgū. Ilgtermiņa veiksmei perspektīviem franšīzes ņēmējiem jāpiemīt pārliecībai par to vērtību, ko sniedz sadarbība tieši ar konkrēto franšīzes devēju. Kvalitatīvā analīze ietver tādu vērtējumu kā sistēmas izmērs un izaugsme, zīmola stiprums, uzņēmējdarbības ilgums, franšīzes uzņēmuma vadības pieredze, atlaižu līgumi, sākotnējais un regulārais atbalsts, treniņa programmas, kā arī viss pārējais, kas atšķir tieši šo franšīzes biznesu no konkurentiem. Izpētot šo informāciju, franšīzes ņēmējs var labāk salīdzināt iespējas konkurējošos uzņēmumos, pirms slēgt līgumu.

Kvantitatīvā padziļinātā izpēte.

Skatoties uz finansiālajiem aspektiem, franšīzes ņēmējam būtu jāanalizē franšīzes devēja sākotnējo investīciju aplēses, kā arī regulārie franšīzes maksājumi, tāpat arī reklāmas izdevumi attiecībā pret ienākumiem, ko viņš sagaida, biznesam attīstoties. Kad var gaidīt nulles līmeni? Vai franšīzes ņēmējs var atļauties maksāt darbiniekiem un aizvien saņemt salīdzinoši labu algu? Ja nē, vai ir pieejami rezerves finanšu līdzekļi, kā pārdzīvot biznesa sākuma fāzi? Tāpat kvantitatīvajā aspektā ietilpst tādi faktori kā sākotnējā līguma ilgums, atjaunošanas līguma nosacījumi, vienošanās pārtraukšanas un pārdošanas nosacījumi, strīdu risināšanas kārtība, dažādas regulārās un ārkārtas maksas, kas iekļautas franšīzes līgumā.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus