Franšīzes ņēmēja attīstības posmi

Franšīzes ņēmēja biznesa attīstības posma izpratne ir būtisks faktors, lai franšīzes devējs spētu veiksmīgi veidot attiecības un piedāvāt saviem sadarbības partneriem tādu infrastruktūru, kas nepieciešama uzņēmuma izaugsmei. Nereti franšīzes devēji domā par franšīzes ņēmējiem, izejot no diviem skatu punktiem – jaunie un vecie, taču tādā veidā palaiž garām vēl vairākus posmus, kuru laikā vajadzētu sekot konkrētai rīcībai un atbalstam.

Franšīzes ņēmējs iziet cauri četrām attīstības fāzēm – agrīnā bērnība, pusaudža, brieduma un senioru posms.

Sākotnējā fāzē franšīzes ņēmējs tiešām ir kā zīdainis, kas prasa daudz atbalsta un apmācību. Šajā posmā viņam ir jāiemācās spēles noteikumi – franšīzes biznesa politika un procedūras. Tāpat viņš gūs secinājumus par savas darbības sekām. Tā, piemēram, ja viņi nesekos sistēmai, bieži vien viņi nesaņems tos finansiālos apbalvojumus, ko meklē biznesā – viņi var neiegūt klientus vai zaudēt tos, kurus jau ieguvuši. Tā ir grūta fāze franšīzes ņēmējam, jo viņi ir pilnībā ārpus savas komforta zonas. Viņiem ne tikai nepieciešama informācija un zināšanas, bet arī franšīzes devēja sapratne un atbalsts. Viens no svarīgākajiem elementiem šajā posmā ir uzticība. Franšīzes ņēmējam ir jāsaprot, ka grūtos laikos viņi saņems franšīzes devēja padomus.

Pēc pirmā gada franšīzes ņēmējs ieiet pusaudžu fāzē. Viņam aiz muguras ir jau dažādas situācijas un viņš sāk ticēt, ka vairākus jautājumus pārzina labāk par franšīzes devēju. Viņi sāk izaicināt sistēmu. Viņi sāk pārveidot kādu sistēmas daļu un ir pārliecināti, ka visu zina. Tas ir bīstami, jo šis ir brīdis, kad franšīzes ņēmēji sāk atkāpties no franšīzes devēja pārbaudītās sistēmas, un nereti tas beidzas ar izgāšanos. Daudzi franšīzes devēji fokusējas uz apmācībām sākuma fāzē, taču nereti tieši šajā fāzē apmācības būtu jāpastiprina. Franšīzes ņēmējiem ir jāsaprot, ka viņi patiesībā nezina visu, taču tajā pašā laikā viņiem vajag atzinību par paveikto, līdz ar to ir jāatrod līdzsvars starp to. Vienīgais veids, kā izveidot uzticēšanos, ir atvērta un godīga komunikācija.

Iegūstot pieredzi, pēc pāris gadiem franšīzes ņēmējs sasniedz pieaugušā stadiju, kad viņš ir iemācījies, kā komunicēt ar franšīzes devēju un kā iekļauties komandā. Tāpat franšīzes ņēmējs ir iemācījies biznesa pamatus un zina, kā panākt vēlamo rezultātu. Šajā posmā franšīzes ņēmējs vēlas kļūt atpazīstams un integrēts uzņēmumā. Ja franšīzes devējs šīs vēlmes nepiepilda, tas var pasliktināt rezultātus un galu galā iespējams, ka radīsies plaisa starp franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju.

Ejot laikam, franšīzes ņēmējs kļūst par senioriem, un viņi ir ne tikai svarīga sastāvdaļa franšīzes biznesa atpazīstamības veicināšanā, un viņiem ir vērtīga pieredze, ko piedāvāt komandai.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus