Franšīzes devējam jānosaka sniegtos pakalpojumus

Uzsākot franšīzes biznesu, franšīzes devējam sākotnēji pēc iespējas precīzāk būtu jādefinē, kādus pakalpojumus viņš piedāvās franšīzes ņēmējam un kādas būs to izmaksas. Viens no pamatpakalpojumiem, protams, ir apmācības. Tomēr jaunajam franšīzes devējam vismaz sākumā nebūs nepieciešamas speciālas apmācību telpas. Tiesa gan, viņam būs jāizveido apmācību grafiks, lai pārliecinātos, ka viss plāns tiek izpildīts un nekas netiek kavēts vai aizmirsts. Labākais apmācību veids, ko franšīzes devējs var piedāvāt jaunajam sadarbības partnerim, ir ļaut viņam pastrādāt savā uzņēmumā 1-2 mēnešus, tādējādi pilnībā iesaistot viņu visos procesos, lai viņš var redzēt visu kompānijas darbību no iekšpuses.

Ja biznesa atrašanās vieta ir nozīmīga, lai radītu klientu plūsmu, franšīzes devējam būtu vēlams palīdzēt franšīzes ņēmējam tās atrašanā. Parasti franšīzes devējs jauno sadarbības partneri nodrošina ar sarakstu, kurā iekļauti atrašanās vietas kritēriji. Starp tiem var minēt, piemēram, teritorijas apdzīvotība konkrētā rādiusā; iedzīvotāju ieņēmumi, vecums un iepirkšanās paradumi; satiksme ap šo vietu; izplatītākie un pieprasītākie biznesa tipi šajā teritorijā. Parasti franšīzes ņēmējs šo sarakstu iesniedz nekustamo īpašumu aģentam, kurš viņam piedāvā vairākus pieejamos īpašumus, kas atbilst šiem kritērijiem. Kad franšīzes ņēmējs būs izvēlējies vietu, kas vislabāk atbilst prasībām, viņš nosūtīs šo piedāvājumu franšīzes devējam.

Franšīzes devējs sūtīs kādu uzņēmuma pārstāvi uz franšīzes ņēmēja izveidoto biznesa vietu gan pirms, gan pēc tā atvēršanas. Tas, kurš uz to dosies un cik laika pavadīs, būs atkarīgs no biznesa sarežģītības pakāpes un no tā, cik plašas sākotnējās apmācības franšīzes ņēmējs ir saņēmis. Mērķis tam ir panākt, lai franšīzes ņēmējs veiksmīgi uzsāktu biznesu.

Tāpat, piedāvātos pakalpojumus var pielāgot atbilstoši franšīzes specifikai.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus