Finanšu kontrole var atšķirties atkarībā no franšīzes uzņēmuma lieluma

Ikvienā uzņēmumā ir nozīmīga kvalitatīva finanšu kontrole, un franšīzes uzņēmumā tai jāpievērš jo īpaša uzmanība. Tiesa gan, skatoties pēc uzņēmuma lieluma, ir atkarīgs, tas, kā veidot grāmatvedību un monitorēt finanšu, klientu plūsmu, darbinieku nostrādātās stundas un apkopot informāciju par citiem rādītājiem. Mazās kompānijās grāmatvedība būtu jāapvieno tā, lai būtu iespējams monitorēt gan franšīzes devēja, gan franšīzes ņēmēju grāmatvedības un darbības rādītājus tiešsaistes režīmā. Programmatūra un aprīkojums šim mērķim ir pieejams un tas nav arī pārmērīgi dārgs. To var sasaistīt arī ar videokamerām, kas izvietotas visās tirdzniecības vietās un ļauj no attāluma uzņēmējiem sekot līdzi kompānijas darbībai. Ar šo sistēmu palīdzību iespējams saņemt aktuālos datus, piemēram, par uz vietas esošo darbinieku skaitu, produktu piedāvājumu, informāciju par klientu, datus par darbinieku nostrādātajām stundām un citu informāciju, kas attiecas uz biznesa darbību un vadību.

Lielākām kompānijām ir savādākas problēmas. Kaut arī tajās lielākoties ir labi finanšu kontroles mehānismi, franšīzes biznesā ir dažas tiešas finansiālas un operacionālas funkcijas, kuras no korporatīvā vadības līmeņa būtu vēlams virzīt nodaļu pārziņā. Kā piemērus šeit var minēt algu, iepirkumu statistiku, amortizāciju un citus datus.

Tomēr, vienalga, vai kompānija ir liela vai maza – ja tās nodaļas atrodas fiziski tālu viena no otras, finanšu un operacionālo atskaišu sistēmai būs būtiska nozīme.

Kā vienu no franšīzes devēju iecienītākajām programmatūrām pasaulē var minēt grāmatvedības un noliktavas uzskaites sistēmu Microsoft Dynamics Navision, kas bieži tiek izmantota kopā ar klientu attiecību pārvaldības programmu Microsoft Dynamics CRM. Ar Microsoft Dynamics Navision palīdzību iespējams operatīvi iegūt dažādus ar uzņēmējdarbību saistītus datus, tos apstrādāt un analizēt, viegli pārskatīt kompānijas darbību, ātri reaģēt uz mainīgiem biznesa vides apstākļiem un plānot turpmāko rīcību, strādāt reālā laikā ar klientiem un piegādātājiem, kā arī veikt citas darbības, kas palīdzēs attīstīt biznesu. Savukārt ar Microsoft Dynamics CRM palīdzību iespējams iegūt detalizētu pārskatu par klientiem reālā laikā – apskatīt pasūtījumus, izvērtēt potenciālos pirkumus, klientu kontaktinformāciju un citus datus.

Evelīna Ozoliņa

Lasīt citus rakstus